بهمن چاپ

مجموعه ما با تولید بیش از 20000 کیلوگرم از انواع محصولات نایلون و نایلکس روزانه توانایی صادرات محصولات  متنوع را دارد .

برای ارتباط و همکاری از طریق یکی از موارد زیر اقدام فرمایید.

 

با تشکر

بهمن چاپ

mobil:09120204197

mobil:09128575575

Mail: info@bahmanchap.com

Mail: info@bahmanchap.ir